Kurumsal Ürünler

•Otel Paket Sigortası
•Ferdi Koltuk Sigortası
•Hekim Bireysel Mesleki Sorumluluk Sigortası 
•İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 
•Mesleki Sorumluluk Sigortası 
•Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
•Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
•Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
•Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası 
•Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Örnek Uygulamaları: 
•Asansör Sorumluluk Sigortası
•Otel Sorumluluk Sigortası 
•Garaj, Otopark Sorumluluk Sigortası
•Tamirhane Sorumluluk Sigortası
•Okul Sorumluluk Sigortası
•Depocu Sorumluluk Sigortası 
•Ürün Mali Sorumluluk Sigortası 
 
Etiketler : Endüstriyel yangın, inşaat poliçesi, kurumsal ürünler