1 NİSAN İTİBARİ İLE KASKODA YENİ DÖNEM

KAKSODA YENİ DÖNEM

 

1 Nisan’da değişecek kasko branşının genel
şartlarına göre; dar kasko, kasko,
genişletilmiş kasko ve tam kasko gibi dört
farklı kasko türü olacak. Tam kaskoda
bakımsızlık, yağsızlık, susuzluk, eskime,
çürüme ve paslanma gibi nedenlerle mey­
dana gelecek zararların da teminat altına
alınması sigortacıları endişelendiriyor. Araç
pert olduğunda sigortalıyla sigortacı arasın­
da soruna neden olan rayiç bedel konusuna
çözüm getirilecek. 1 Nisan’dan sonra
poliçede araç bedeli yazmayacak. Bunun
yerine, araç değerinin belirleneceği ortak
bir referansa veya rayiç değer belirleme
yöntemine yer verilecek. Hasar tazmininin
ne şekilde yapılacağı da poliçede açıkça
belirtilecek. Onarım yapılacak olması
halinde, onarımın şirketçe belirlenecek
servislerde mi, yoksa sigortalının istediği
servislerde mi yapılacağı poliçede açıkça yer
alacak. Yeni düzenlemeyle, hasar
tazmininde orijinal veya eşdeğer parça gibi
seçeneklerden hangisinin kullanılacağı da
belirtilecek. Bu yönde bir belirleme
olmazsa, sigortalının tercih ettiği tazmin
yöntemi, servis ve parça esas alınacak.
 
www.sigortacigazetesi.com
Etiketler : kasko , sigortası , online, en ucuz kasko, kasko fiyatı, kasko teminatlar,asistans hizmetleri, rayiç bedel